CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Công ty TNHH RAINBOW sẽ luôn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất để các bạn được làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp. Công việc có nhiều thử thách, tạo mọi điều kiện để nhân viên sáng tạo, phát triển, lãnh đạo luôn tôn trọng và ghi nhận mọi đóng góp của nhân viên đối với công ty. Đem đến cho các bạn cảm giác “không phải đang làm việc cho công ty mà là làm cho chính mình”.

Các vị trí đang tuyển 

Đang tuyển dụng 

                  

STT

Vị trí tuyển dụng

Nơi làm việc

1

NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT KHẨU

CÔNG TY TNHH RAINBOW

2

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG

CÔNG TY TNHH RAINBOW

3

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

CÔNG TY TNHH RAINBOW

5

GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC

CÔNG TY TNHH RAINBOW

6

NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

CÔNG TY TNHH RAINBOW

7

NHÂN SỰ TỔNG HỢP

CÔNG TY TNHH RAINBOW

8

NHÂN VIÊN XỬ LÝ HÓA CHẤT

CÔNG TY TNHH RAINBOW

9

NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH RAINBOW

10

THỰC TẬP SINH

CÔNG TY TNHH RAINBOW

11

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

CÔNG TY TNHH RAINBOW

12

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH – ADMIN

CÔNG TY TNHH RAINBOW

13

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

CÔNG TY TNHH RAINBOW

14

KẾ TOÁN VIÊN

CÔNG TY TNHH RAINBOW

15

BẢO VỆ NỘI BỘ

CÔNG TY TNHH RAINBOW

16

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG 

CÔNG TY TNHH RAINBOW

17

NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT QUẢN LÍ THỰC TẾ

CÔNG TY TNHH RAINBOW

18

NHÂN VIÊN ISO

CÔNG TY TNHH RAINBOW

19

NHÂN VIÊN BẢO HIỂM XÃ HỘI 

CÔNG TY TNHH RAINBOW